AMFE

Automatski minijaturni uređaj za gašenje požara koji djeluje na taj način da prilikom dostizanja određene temperature, staklena ampula puca i dolazi do istakanja gasa i gašenja vatre.

S/R-AMFE

R-AMFE uređaj pored standarnog istakanja gasa iz ampule prilikom dostizanja određene temperature ima mogućnost daljinske kontrole.

S-AMFE ne samo da oslobađa plin za gašenje požara, on također signalizira vatrodojavnoj centrali ukoliko dodje do njegovog okidanja, odnosno pojave požara. U  instalacijama gdje je pristup ograničen, S-AMFE može biti spojen na postojeću vatrodojavnu centralu pomoću  dva priključka za čitanje digitalnog signala.

I-AMFE

I-AMFE pruža dvostruko ispuštanje plina istovremenim raspršivanjem iz dva međusobno povezana cilindra.

E-BULB

E-ampula je punjena sa 3M™ Novec™ tekućinom. Ova netoksična, neprovodna isparavajuća tekućina se oslobađa u uređaju kada se desi porast kritične temperature i rezultira eksplozijom temperaturne ampule. E-ampula nakon iniciranja gasi požar i prekida električno kolo, a zatim trenutno prelazi iz tečnog u gasovito stanje.

Primjena AMFE uređaja u industriji

primjena amfe uredjaja

AMFE

-(Minijaturni aparat za gašenje požara) ima veoma veliku primjenu i pouzdano štiti uređaje i opremu u industriji( ormari za slabu i jaku struju, autoindustrija, automatika itd.), kućanstvu i potrošačkoj elektronici(frižideri, el. štednjaci itd.). AMFE otkriva i gasi vatru unutar uređaja, te sprečava širenje požara.

U ovisnosti od Vaših potreba možemo implementirati sljedeće tipove ovih uređaja:

Direktnim poslovanjem sa nama ostvarujete niz pogodnosti. budući da je  Imperium d.o.o.  ekskluzivni distributer AMFE uređaja za Bosnu i Hercegovinu.

 AMFE prednosti:

  • Jednostavan za korištenje
  • Bez održavanja
  • Lagan za instalaciju
  • Temperatura okidanja dostupna u više nivoa, zavisno od klijenta i namjeni uređaja
  • Ne koristi se voda za gašenje, koristi se gas
  • Prilagodljiv prema namjeni
  • Robustan i otporan na udarce
  • Koristi se za različite aplikacije (kuća, industrija, automatika)
  • Mehaničko okidanje; nije potrebna izvor napajanja
  • Mehanizam za okidanje: kvalificiran za auto i sprinkler industriju

AMFE pozar

PROBLEM: Požar na električnim instalacijama

amfe gasenje

RIJEŠENJE: Amfe pouzdano gasi sve tipove požara