E-BULB

JOB-ova E-ampula je punjena sa 3M™ Novec™ tekućinom. Ova netoksična, neprovodna isparavajuća tekućina se oslobađa u uređaju kada se desi porast kritične temperature i rezultira eksplozijom temperaturne ampule. E-ampula nakon iniciranja gasi požar i prekida električno kolo, a zatim trenutno prelazi iz tečnog u gasovito stanje.