I-AMFE

I-AMFE daje dvostruko više sredstva za gašenje jer se istovremeno pokreću dva povezanih cilindara. Alternativno, povećanje količine sredstva za gašenje prema normi NFPA 12 moguće je ugradnjom I-AMFE s dva cilindra sa gasom.Također je moguće spojiti dva cilindra s različitim gasom za gašenje požara, za primjene u drugim vrlo specifičnim aplikacijama za gašenje požara. U nekim zemljama, postoje ograničenja u veličini CO2 cilindra koji se mogu koristiti bez posebnog odobrenja;U tim slučajevima I-AMFE se je moguće koristiti za aplikacije gdje je potrebno zaštiti veću zapreminu.

 

RAZLIČITE NAMJENE KORIŠTENJA  I-AMFE-a

Spektar primjene I-AMFE-a je veoma velik, od električnih kućanskih aparata, električnih uređaja do ormara za IT industriju, ormara za el.instalacije, auto industriji itd

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Dimenzije (bez cilindra)
ø 16 mm x 62 mm/0,63“ x 2,44“
Minimalna potrebna dubina za instalaciju: 20 mm/0,79“
Radna temperatura: 57°C – 260°C/134,6° F – 500° F
Gas za gašenje: CO2, NOVEC 3M
Garancija: 9 godina +
Bez dodatnog održavanja

Veličina I-AMFE, (neophodna količina gasa za gašenje požara) mora biti usklađena sa lokalnim relevantnim standardima (e.g. NFPA 12, NFPA 2001, VdS 2093)

 

VODIČ ZA PLANIRANJE PROJEKATA, U SKLADU SA  NFPA 12:

max. zaštićena zapremina NFPA 12
CO2 KOLIČINA [g] ZAPREMINA[Liter] POŽAR U EL.UREĐAJIMA <56,6 m³ [Litar]
35 30 22
60 52 37
120 103 74
135 116 84
200 172 124
350 301 217
Samo za referencu. Finalna kalkulacija treba biti urađena od strane korisnika