R-AMFE

R-AMFE u principu rade kao konvencionalni AMFE, otpuštaju plin za gašenje požara kada dođe do povećanja temperature(postoje različite granice pucanja ampule, zavisno od aplikacija upotrebe) prilikom koje dolazi do pucanja termoampule (kao u sprinkler sistema). Osim toga, R-AMFE može se aktivirati daljinskim putem. Daljinskim aktiviranjem, signal u R-AMFE uzrokuje brzo i precizno povećanje temperature na termoampulu, te u konačnici rezultira pucanjem thermoampule i dolazi do ispuštanja plina za gašenje.

R-AMFE također može raditi mnogo brže od tradicionalnih AMFE ukoliko ga kontrolira vatrodojavna centrala, koja ukoli se upali detektor dimakoji reaguje na rano otkrivanje dima, inicira signal za oslobađanje gasa R-AMFE čak i prije nego dođe do temperature na kojoj AMFE reaguje.

 

RAZLIČITE NAMJENE KORIŠTENJA  R-AMFE-a

Spektar primjene R-AMFE-a je veoma velik, od električnih kućanskih aparata, električnih uređaja do ormara za IT industriju, ormara za el.instalacije, auto industriji itd

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Dimenzije (bez cilindra)
ø 16 mm x 62 mm/0,63“ x 2,44“
Minimalna potrebna dubina za instalaciju: 20 mm/0,79“
Radna temperatura: 57°C – 260°C/134,6° F – 500° F
Gas za gašenje: CO2, NOVEC 3M
Garancija: 9 godina +
Bez dodatnog održavanja

Veličina R-AMFE, (neophodna količina gasa za gašenje požara) mora biti usklađena sa lokalnim relevantnim standardima (e.g. NFPA 12, NFPA 2001, VdS 2093)

 

VODIČ ZA PLANIRANJE PROJEKATA, U SKLADU SA  NFPA 12:

max. zaštićena zapremina NFPA 12
CO2 KOLIČINA [g] ZAPREMINA[Liter] POŽAR U EL.UREĐAJIMA <56,6 m³ [Litar]
35 30 22
60 52 37
120 103 74
135 116 84
200 172 124
350 301 217
Samo za referencu. Finalna kalkulacija treba biti urađena od strane korisnika