S-AMFE

S-AMFE ne samo da oslobađa plin za gašenje požara, on također signalizira vatrodojavnoj centrali ukoliko dodje do njegovog okidanja, odnosno pojave požara. U  instalacijama gdje je pristup ograničen, S-AMFE može biti spojen na postojeću vatrodojavnu centralu pomoću  dva priključka za čitanje digitalnog signala. Trajno kontroliše status termoampule, te samim tim omogućuje precizan nadzor nad zaštićenim i nepristupačnim mjestom ukoliko dođe do pojave vatre. S-AMFE se spaja na tipične PLC signale 24V / 48V i 1000mA. 

 

RAZLIČITE NAMJENE KORIŠTENJA  S-AMFE-a

Spektar primjene S-AMFE-a je veoma velik, od električnih kućanskih aparata, električnih uređaja do ormara za IT industriju, ormara za el.instalacije, auto industriji itd

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Dimenzije (bez cilindra)
ø 16 mm x 62 mm/0,63“ x 2,44“
Minimalna potrebna dubina za instalaciju: 20 mm/0,79“
Radna temperatura: 57°C – 260°C/134,6° F – 500° F
Gas za gašenje: CO2, NOVEC 3M
Garancija: 9 godina +
Bez dodatnog održavanja

Veličina S-AMFE-a, (neophodna količina gasa za gašenje požara) mora biti usklađena sa lokalnim relevantnim standardima (e.g. NFPA 12, NFPA 2001, VdS 2093)

 

VODIČ ZA PLANIRANJE PROJEKATA, U SKLADU SA  NFPA 12:

max. zaštićena zapremina NFPA 12
CO2 KOLIČINA [g] ZAPREMINA[Liter] POŽAR U EL.UREĐAJIMA <56,6 m³ [Litar]
35 30 22
60 52 37
120 103 74
135 116 84
200 172 124
350 301 217
Samo za referencu. Finalna kalkulacija treba biti urađena od strane korisnika